Slide

ARTSUW

SOCIAL

ATHLETICS

MYUW

MAPS

LIBRARIES

INTERNATIONAL INSTITUTE OF UEL

len thay hinh vien

International Institute of UEL at University of Economics and Law, Vietnam National University, Ho Chi Minh was officially founded by Decision No 987/QĐ- ĐHKTL on 15/08/2022 by the rector of UEL. iUEL runs undergraduate and postgraduate programs with English as a medium of instructions and international standards which are recognized by prestigious foreign partners...

VIEW ALL PROGRAM

Sign up to receive information

  Đào Tạo Quốc Tế

  kteluat

  Trung tâm Đào tạo Quốc tế (tên giao dịch quốc tế là Centre for International Programs - CIP) là đơn vị trực thuộc Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh. Trung tâm được thành lập theo Quyết định số 600/QĐ-ĐHKTL ngày 01/12/2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Luật, với mục tiêu xây dựng, tổ chức và quản lý các chương trình đào tạo bậc đại học và sau đại học giảng dạy bằng tiếng Anh theo tiêu chuẩn quốc tế, và được các đối tác nước ngoài công nhận..

  XEM TẤT CẢ CHƯƠNG TRÌNH

  Sự kiện mới

  Đăng ký tham gia các khóa học tiêu biểu: Cử nhân Anh Quốc Gloucestershire (UoG) – Thạc sĩ Luật dân sự Panthéon – Sorbonne Paris 1 – Thạc sĩ Luật KDQT Panthéon – Assas Paris 2

   Chương trình đào tạo quốc tế

   Đại học Kinh tế – Luật mang đến cho học viên một trường học tập năng động và hiện đại

   International Institution

   University of Economics - Law offers students a dynamic and modern school

   Popular Courses

   6375
   ENROLLED STUDENTS
   59
   LESSONS
   243
   5 STARS RATING
   35
   VIDEOS

   Sign up now and receive weekly newsletters with educational materials, new courses, cool posts, popular books, and more!

    Partnership

    With many University in the world